Gmina Iława

Galeria

Oświata PDF Drukuj Email

W 2008 r. Gmina Iława obsługiwana była przez 8 szkół podstawowych i 1 punkt filialny oraz  2 gimnazja. Gimnazja mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Liczba dzieci objętych nauczaniem podstawowym w roku szkolnym 2007/2008 wyniosła – 1072,  w tym: w szkołach podstawowych uczyło się – 849 dzieci, w zerówkach - 147 dzieci, w zajęciach typu szkolnego uczestniczyło także 76 dzieci w wieku od 4 i 5 lat. Obowiązkiem gimnazjalnym objęto – 486 dzieci. W tym okresie w placówkach edukacyjnych pracowali nauczyciele na 143 etatach.  Na jednego nauczyciela przypada więc średnio 8 dzieci (czyli wielkość ta w porównaniu z 2007 r. nie zmieniła się).

Trendy demograficzne nie wskazują na wzrost liczby ludności w wieku 0-17, a więc istniejąca sieć szkół będzie wystarczająca w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Stan techniczny budynków szkół jest dobry, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat dużo środków finansowych zostało wydatkowanych na rozbudowę, remonty i modernizację sieci szkół gminnych. W 2007 r. wybudowano kompleks szkolny wraz z salą gimnastyczną w Wikielcu,  a zamknięto szkołę w Karasiu i Woli Kamieńskiej, których funkcjonowanie nie było uzasadnione ekonomicznie. W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną dobudowy hali sportowej do szkoły podstawowej w Lasecznie. W 2009 r. rozpoczęto nadbudowę piętra w szkole podstawowej w Rudzienicach oraz rozbudowę szkoły w Gałdowie. Przygotowano także dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  w Lasecznie, której budowa rozpocznie się  w 2010 r.

Szczegółowe dane dotyczące sieci gimnazjów i sześcioletnich szkół podstawowych wraz z obwodami szkolnymi przedstawiają poniższe tabele.

Tab. 1 Wykaz gimnazjów na terenie Gminy Iława 

Lp. 

Nazwa gimnazjum 

Wykaz szkół podstawowych wchodzących w skład obwodu gimnazjum  

1. 

Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 

Samorządowe Szkoły Podstawowe w: Gałdowie,  Lasecznie, Ząbrowie i Wikielcu.

2. 

Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie 

Samorządowe Szkoły Podstawowe: we Franciszkowie,            w Gromotach, Rudzienicach i Frednowych.

 

 

Tab. 2 Wykaz szkół sześcioletnich podstawowych wraz z obwodami szkolnymi

Lp. 

Nazwa szkoły podstawowej 

Wykaz miejscowości wchodzących  

w skład obwodu 

1. 

SSP Franciszkowo 

Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Stanowo, Pikus, Borek, Przejazd, Drwęca.

2. 

SSP Frednowy 

Frednowy, Wilczany, Wiewiórka, Prasneta.

3. 

SSP Gałdowo 

Gałdowo, Mózgowo, Jachimówka, Owczarnia.

4. 

SSP Gromoty ze szkołą filialną w Ławicach 

Gromoty, Kałduny, Ławice, Tchórzanka, Mały Bór, Dziarny, Dziarnówko, Dół, Smolniki, Katarzynki, Kozianka, Papiernia, Dąbrowa, Julin, Lowizowo, Rodzone.

5. 

SSP Wikielec 

Karaś, Radomek, Szeplerzyzna, Wikielec

Stradomno, Nejdyki

6. 

SSP Laseczno 

Laseczno, Laseczno Małe, Gulb, Skarszewo, Zazdrość.

7. 

SSP Rudzienice 

Rudzienice, Mątyki, Kałdunki, Urwisko, Wola Kamieńska, Kamień Duży, Kamień Mały, Karłowo, Kwiry, Windyki, Szałkowo, Tynwałd, Jażdżówki, Jezierzyce, Makowo, Praszki, Emilianowo, Nowa Wieś, Sąpy, Kaletka.

8. 

SSP Ząbrowo 

Ząbrowo, Segnowy, Szymbark, Szczepkowo, Kamionka.